Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Τι είναι κόμμα και τι κομματόσκυλο...

Κόμμα = "Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν΄ αναγιγνώσκωσι και ν΄ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν΄ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι."

Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ενώ κομματόσκυλο είναι αυτό :2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

KEFAKIA FASISTAKI?

cloudconnected_2009 είπε...

πώς όχι? όταν σκέφτομαι πως θα έρθει η ώρα που θα σου κόψω το κεφάλι....

και τι κεφάλι? δημοκρατικό !!!!